Upravljanje i održavanje zgrada više nije nov i nepoznat koncept, ali mnogi građani i dalje imaju nedoumice oko načina na koji ono funkcioniše.

U želji da vam približimo rad profesionalnih upravnika, u nastavku ćemo objasniti neke od najvažnijih pojmova kad je reč o upravljanju zgradom.

Stambena zajednica

Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova zgrade. Ona se upisuje u registar stambenih zajednica, a prijavu za upis podnosi profesionalni upravnik.

Skupština

Skupština je organ stambene zajednice u čijem radu učestvuju vlasnici posebnih delova zgrade. Na sednici skupštine se donose sve odluke o daljem funkcionisanju stambene zajednice i unapređenju kvaliteta stanovanja.

Profesionalni upravnik je lice koje je kvalifikovano i licencirano za obavljanje poslova upravljanja zgradom. O prednostima izbora profesionalnog upravnika u odnosu na upravnika iz redova stanara možete pročitati ovde https://profiupravnik.com/zasto-se-isplati-angazovati-profesionalnog-upravnika/

Upravljanje zgradom

Upravljanje zgradom obuhvata sledeće poslove:

Administrativne (osnivanje stambene zajednice, izrada pečata, pribavljanje matičnog broja i PIB-a zajednice, upis stambene zajednice u Registar, otvaranje tekućeg računa u banci, zastupanje stanara, organizovanje održavanja i čišćenja zgrade...)

Finansijske (vođenje evidencije o prihodima i rashodima zajednice, raspolaganje sredstvima sa računa (samo na osnovu odluke skupštine stambene zajednice), naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje, priprema i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade, kao i izrada završnog računa...)

Tehničke (sprovođenje tekućeg i investicionog održavanja, kao i organizacija saniranja hitnih intervencija, realizacija godišnjeg programa održavanja...)

Održavanje zgrade

Održavanje zgrade može biti tekuće i investiciono.

Tekuće održavanje odnosi se na redovne popravke, kontrole i servisiranje instalacija, kako bi kvalitet stanovanja bio na zadovoljavajućem nivou. Tu spadaju razne vrste sitnih intervencija, popravka ili zamena vrata, krečenje, farbanje stolarije, remont liftova, održavanje interfona i video nadzora i sl.

Investiciono održavanje obuhvata veće građevinsko-zanatske radove koji bi, po pravilu, trebalo da se rade bar jednom u dve decenije. To su radovi poput zamene krovne konstrukcije, zamene dotrajale vodovodne ili kanalizacione mreže, adaptacije fasade i sl. Ovakvi radovi zahtevaju znatno veće finansijsko učešće stanara.

Jako važno da se tekuće održavanje sprovodi na visokom nivou u kontinuitetu, čime se zgrada štiti od propadanja i smanjuje potreba za većim investicionim radovima i visokim troškovima.