Stanovanje u zgradi podrazumeva poštovanje reda i mira, perioda odmora, očuvanje zajedničke imovine... Ipak, kućni red nije samo to. Odluka o kućnom redu sadrži veliki broj članova kojim su precizno propisana prava i obaveze stanara, a za postupanje protivno navedenim odredbama propisane su i novčane kazne.

Evo nekih od odredbi koje sadrži Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama grada Leskovca:

  1. Zabranjeno je vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima narušavati mir u zgradi. Vreme odmora radnim danima traje od 16 do 18 časova, kao i od 22 do 06 časova narednog dana, dok potpuna tišina u zgradi vikendom treba biti u vremenu od 14 do 18 časova i od 22 do 8 časova narednog dana.
  2. Korišćenje kućnih aparata i mašina, klima uređaja, TV prijemnika dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka.
  3. Ukoliko se u zgradi obavlja ugostiteljska delatnost, zabranjeno je korišćenje muzike ukoliko pravno lice ili preduzetnik na koga se vodi objekat ne poseduje izveštaj o merenju nivoa buke, koja mora biti u propisanim granicama. Takođe, para, dim i mirisi koji nastaju obavljanjem privrednih delatnosti moraju biti izolovani tako da ne ometaju stanovanje i zdravlje stanara.
  4. Stanar koji izvodi zanatsko-građevinske ili instalaterske radove, dužan je da o tome prethodno obavesti upravnika zgrade i prikaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova. Takođe je u obavezi da na vidnom mestu postavi obaveštenje za stanare o danu početka izvođenja, vrsti i trajanju radova.
  5. Na terasama, lođama i balkonima je zabranjeno držanje stvari koje narušavaju izgled zgrade, poput starog nameštaja ili ogrevnog materijala. Kroz prozore, vrata i balkone nije dozvoljeno bacati bilo kakve predmete, ostatke hrane, a zabranjeno je i prosipati vodu, tresti posteljinu, stoljnjake i slične predmete. Na terasama je, takođe, zabranjeno držati neobezbeđene saksije sa cvećem i druge predmete koje padom mogu povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.
  6. Ukoliko imaju kućnog ljubica, stanari su dužni da te životinje ne stvaraju nečistoće i ne remete mir u zgradi.
  7. Kapija i ulazna vrata na zgradi moraju biti zaključana u periodu od 23.00 do 06.00 časova narednog dana leti, i od 22.00 do 06.00 časova narednog dana zimi.
  8. Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanari su dužni da brojeve uredno održavaju.
  9. U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje koji su povezani na kanalizacionu instalaciju, nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zagušiti ili oštetiti kanalizacione instalacije.
  10. Stanar je odgovoran i za ponašanje svog maloletnog deteta, usvojenika ili lica nad kojim ima starateljstvo, kao i za ponašanje drugih lica koja su u njegovom stanu ili poslovnoj prostoriji, a nisu stanari u zgradi.

O nepoštovanju kućnog reda stanari najpre obaveštavaju skupštinu stambene zajednice ili profesionalnog upravnika, koji će po prijemu obaveštenja poučiti prekršioca da je u obavezi da poštuje kućni red i o tome sačiniti belešku, a nakon toga, ukoliko je to potrebno, učinjeni prekršaj prijaviti i nadležnoj inspekciji kako bi preduzela mere u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, navodi se u Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama objavljenoj u Službenom glasniku grada Leskovca.

U svim zgradama kojima upravljamo smo, pored oglasne tabele, postavili i uramljenu Odluku o kućnom redu, kako bi stanari bliže mogli da se upoznaju sa svim njenim odredbama. Celokupnu Odluku možete pročitati i ovde https://www.paragraf.rs/propisi/odluka_o_kucnom_redu_u_stambenim_zgradama-leskovac.html