Poslovi upravljanja zgradom mogu se grubo podeliti u tri kategorije:

1) Administrativni (osnivanje stambene zajednice, izrada pečata, pribavljanje matičnog broja i PIB-a zajednice, upis stambene zajednice u Registar, otvaranje tekućeg računa u banci, zastupanje stanara, popis svih delova zgrade i njihovih vlasnika, redovno informisanje stanara o aktivnostima, organizovanje održavanja i čišćenja zgrade...);
2) Finansijski (vođenje evidencije o prihodima i rashodima zajednice, raspolaganje sredstvima sa računa (samo na osnovu odluke skupštine stambene zajednice), naplata dogovorenog iznosa za upravljanje i održavanje, priprema i dostavljanje uplatnica stanarima zgrade, kao i izrada završnog računa...);
3) Tehnički (sprovođenje tekućeg i investicionog održavanja, kao i organizacija saniranja hitnih intervencija, realizacija godišnjeg programa održavanja, briga o kućnom redu...);

USLUGA CALL CENTRA I ONLINE PRISTUP SISTEMU E-UPRAVNIKA

Stanari čije su nam zgrade poverene na upravljanje i održavanje mogu u svakom trenutku da pozovu naš call centar na broj 066/ 893 07 12 i prijave problem u svojoj zgradi. Naši operateri su Vam na raspolaganju 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, a svaka prijava se snima, radi potpune transparentnosti.

Još jedna od prednosti onih koji su nam ukazali poverenje je mogućnost pristupa online sistemu e-Upravnika, gde vlasnici posebnih delova zgrade mogu elektronskim putem da dobiju uvid u svoje račune, pregledaju uplate po računima ili prijave probleme koji se tiču njihove stambene zajednice.