Pod pojmom održavanja zgrade podrazumeva se preduzimanje svih mera potrebnih za očuvanje jedne zgrade, kao i njenih zajedničkih delova, zaštita uređaja i instalacija, ali i zamena neispravne i zastarele opreme. Dok se pod tekućim održavanjem smatra briga o ispravnosti i sigurnosti gore navedenih parametara, investiciono održavanje predstavlja veće, godišnje projekte održavanja putem kojih se utvrđuju vrste radova koji će se izvoditi tokom godine, kao i rokovi predviđeni za njihovu realizaciju.

Program održavanja donosi skupština stanara u dogovoru sa upravnikom. Neki od važnijih parametara tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade su:
- Održavanje interfona
- Održavanje lifta
- Održavanje rasvete unutar zgrade
- Održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
- Održavanje video-nadzora (ukoliko postoji)
- Dezinsekcija i deratizacija zajedničkih delova

U slučaju hitnih intervencija upravnik je dužan da u vremenskom intervalu do 48h od prijavljivanja problema izađe na teren i organizuje saniranje kvara (dovođenje uređaja, instalacija ili opreme u stanje sigurnosti, ispravnosti i upotrebljivosti). Troškove održavanja stambene zgrade, njenih posebnih delova ili poslovnih prostorija snose vlasnici istih, a cena održavanja na mesečnom nivou formira se nakon primopredaje zgrade profesionalnom upravniku, u zavisnosti od trenutnih potreba i prioriteta.

Pravo na uvid u izveštaj prihoda i rashoda imaju svi vlasnici stanova (i ostalih delova zgrade), poštujući pritom utvrđeni period u mesecu ili godini predviđen za to.