NE ODLAŽITE RADOVE U ZGRADI - SANACIJA ŠTETE SKUPLJA NEGO POPRAVKA

Održavanje zgrade zahteva stalna ulaganja kako bi se mogućnost kvarova i oštećenja svela na minimum. Ukoliko je do njih već došlo, važno je što pre reagovati kako bi se sprečilo dalje propadanje objekta.

Mnoge zgrade suočavaju se sa problemom dotrajalih instalacija, krova koji prokišnjava ili oštećenih zidova u holu zgrade. Većina takvih oštećenja zbog nedostatka finansija i dogovora među stanarima ostaje godinama, čime se stanje samo pogoršava.

Adekvatna komunikacija sa upravnikom zgrade, ali i sloga među stanarima su najbolja polazna tačka u rešavanju problema. Ukoliko postoji inicijativa i volja, moguće je i pronaći rešenje kojim će većina biti zadovoljna.

Oklevanje, nezainteresovanost i čekanje neće učiniti da se problem sam od sebe reši. Naprotiv, mala oštećenja koja se ne saniraju na vreme mogu dovesti do mnogo veće štete, ne samo na zajedničim delovima zgrade, već i na stanovima.

Često se u praksi dešava da je u tom slučaju sanacija štete skuplja od rešavanja prvobitnog uzroka problema.

Ukoliko imate problem u zgradi kontaktirajte nas da zajedno pronađemo adekvatno rešenje. U suprotnom, postojeća oštećenja će se samo uvećavati, dok ne dođu do tačke u kojoj radovi više neće moći da se odlažu, a tada će i troškovi biti mnogo veći.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO IZLEDA ŽIVOT U ZGRADI KOJA PROKIŠNJAVA