Donošenjem novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada država je propisala obavezan izbor upravnika zgrade, koji će biti zadužen za sve administrativne poslove, ali i voditi računa o stanju u kojem se zgrada nalazi, redovnom održavanju kao i o većim investicionim ulaganjima.

Cilj donošenja ovog zakona bilo je uvođenje reda u stambene zajednice koje su neretko bile zapuštene, pune tehničkih problema, a o većim ulaganjima uglavnom niko nije vodio računa.

Sve to dovelo je do toga, da zgrade koje su decenijama stare sve više propadaju jer se problemi koji su se godinama nagomilavali nisu rešavali na vreme.

KOJE SU PREDNOSTI PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ZGRADE?

Novi Zakon predviđa mogućnost izbora profesionalnog upravnika zgrade, prinudnog upravnika ili upravnika iz redova skupštine stanara.

Ukoliko se odlučite za izbor upravnika iz redova skupštine stanara, niste u obavezi da platite njegov rad, ali se na taj način smanjuje i njegova odgovornost, a njegovo zalaganje bez finansijske motivacije dovodi u pitanje.

Prinudna uprava se postavlja u slučajevima da stanari ne mogu da se slože oko izbora upravnika zgrade. Prinudnog upravnika postavlja lokalna samouprava, a on će posao obavljati dok se ne pronađe trajno rešenje i postavi lice koje će upravljati zgradom.

Sa druge strane, profesionalni upravnik pretpostavlja i profesionalni odnos prema stambenoj zajednici i rešavanju svih problema u njoj.

Za razliku od upravnika iz redova stanara, profesionalni upravnik je stručno lice, koje je prošlo odgovarajuću obuku za obavljanje tog posla.

Profesionalni upravnik je dostupan 24 časa 7 dana u nedelji, što znači da mu se stanari mogu uvek obratiti za prijavu svih problema u zgradi, a on je dužan da reaguje u skladu sa propisima.

Profesionalni upravnik je zadužen za sve administrativne i finansijske poslove u zgradi. Tu spadaju poslovi poput osnivanja stambene zajednice, izrade pečata, pribavljanja matičnog broja i PIB-a zajednice, upisa stambene zajednice u Registar, otvaranja tekućeg računa u banci, zastupanja stanara, vođenja evidencije o prihodima i rashodima zajednice, kao i sprovođenje tekućeg i investicionog održavanja i organizacija hitnih intervencija.

Dalje, odgovornost profesionalnog upravnika je dodatno naglašena, jer on preuzima odgovornost za sve eventualne štete nastale u zgradi prilikom izvođenja radova.

Kroz redovno održavanje i adekvatno upravljanje zgradom ostvaruju se značajne uštede na duži rok, jer se smanjuje učestalost kvarova, a samim tim i štedi novac koji bi se potrošio na česte intervencije u zgradi.

Angažovanjem profesionalnog upravnika Vaša zgrada biće uređenija, lepša i bezbednija za život, čime se povećava i tržišna vrednost Vaših stanova.

Pogledajte kako smo mi uredili neke od stambenih zgrada koje su nam poverene na upravljanje i održavanje https://profiupravnik.com/radovi/.