Da li Vaša zgrada ima rezervni fond i znate li čemu on služi?

Rezervni fond zgrade nastaje akumulacijom sredstava koja uplaćuju svi vlasnici na posebni tekući račun zgrade.  On je namenjen prvenstveno većim investicionim ulaganjima u zgradu, ali je koristan i u slučaju hitnih intervencija, kada je potrebno sanirati nepredviđene kvarove i oštećenja na zgradi.

Zapravo, rezervni fond je jedan vid štednje sredstava, kako vlasnici stanova ne bi morali da odjednom izdvoje značajnu sumu novca u slučaju većih havarija ili radova na investicionom održavanju.

 

Naravno, ukoliko je tekuće održavanje zgrade na visokom nivou i obavlja se u kontinuitetu, rezervni fond zgrade ne mora da bude veliki. Dobro upravljanje i kvalitetno tekuće održavanje sprečiće učestalost kvarova, a ni radovi na investicionom održavanju neće biti toliko skupi kao što je to slučaj sa zgradama koje se neadekvatno održavaju.

Svaka zgrada trebalo bi da ima svoj rezervi fond, a naročito zgrade starije gradnje koje decenijama unazad nisu pravilno održavane, zbog čega se kao neophodnost javljaju radovi koji zahtevaju veće investiciono ulaganje.