POSTAVLJENA RAMPA ZA PRILAZ OSOBAMA U KOLICIMA

Veliki broj zgrada u Srbiji nije pristupačan za osobe sa invaliditetom, pa se u saradnji sa upravnicima traže rešenja, ukoliko postoji potreba stanara. Na zahtev stanara u zgradi u ulici Cara Dušana 20, postavili smo rampu za prilaz osobama koje se kreću uz pomoć kolica.
Hvala stanarima koji su podržali ovu inicijativu i omogućili osobama sa invaliditetom lakši prilaz svojim domovima.