MAJORA TEPIĆA 18

Oštećenja na krovu mogu naneti štetu celoj zgradi. Zato intervencije, iako zahtevaju značajna sredstva, ne treba odlagati, kako bi se sprečilo dalje propadanje i još veća šteta.

Stanari zgrade u ulici Majora Tepića 18 imali su problem sa prokišnjavanjem dela krova iznad stepenišnog dela zgrade koji je bio u jako lošem stanju. Naša ekipa sanirala je ovaj deo krovne konstrukcije, dimnjaci su opšiveni, a postavljeni su i novi oluci.

Zahvaljujemo se stanarima na poverenju i finansijskom učešću, jer se stanje naših zgrada tiče svih nas koji u njima živimo.