HIDROIZOLACIJA FASADE

Jedan od razloga za pojavu vlage i buđe u stanovima i zajedničkim delovima zgrade može biti i stara, dotrajala fasada.
Sa takvim problemom su se susreli stanari u Somborskoj ulici u Nišu kojima je fasada na zgradi činila velike probleme. Neretko se u podrumima gomilala voda, a u stanovima se pojavila buđa.
Problem smo rešili postavljanjem duple hidroizolacije čime smo sprečili dalje curenje vode u podrum i ponovni nastanak vlage i buđe.