OZELENJAVANJE GRADOVA U VISINU

Ozelenjavanje gradova u svetu sve češće ide u visinu, pa se stvaraju prave zelene oaze usred visokih betonskih konstrukcija. Ovakve fasade su trend u svetu jer doprinose očuvanju životne sredine i pozitivno utiču na klimatske promene. One su odlični izolatori, pa regulišu temperaturu prostorija i tokom letnjih i tokom zimskih meseci, a dodatan benefit...