EFIKASNO

TEHNIČKO ODRŽAVANJE
VAŠEG POSLOVNOG PROSTORA

Znamo da je svakom preduzetniku vreme novac. Svaki kvar ili problem sa instalacijama može dovesti do prekida u radu i gubitaka u poslovanju.

Majstora nije lako naći baš kad zatreba, a jedno od rešenja je da imate sopstvenu ekipu majstora, mašina i opreme, ali to iziskuje velika početna ulaganja, kao i kasnije visoke mesečne troškove.

Smanjite troškove održavanja i poboljšajte kvalitet vaših objekata angažovanjem Pegaz hausmajstora, specijalizovane firme za tehničko održavanje i održavanje higijene objekata.

ŠTA DOBIJATE ANGAŽOVANJEM PEGAZ HAUSMAJSTORA?

–      Majstore dostupne u svakom trenutku

–      Redovni obilazak i kontrolu Vašeg objekta

–      Održavanje higijene kvalitetnim dezinfekcionim sredstvima, a učestalost čišćenja objekta dogovaramo prema Vašim potrebama

–      Uštedu u vremenu i izvođenje radova u najkraćem roku

–      Dugoročnu uštedu novca

–      Mogućnost održavanja eksterijera objekta (održavanje zemljišta, košenje trave, čišćenje snega i leda itd.) Po potrebi sprovođenje dezinsekcije i deratizacije objekta

Izaberite paket koji više odgovara vašem poslovanju i ostvarite potpunu funkcionalnost Vašeg objekta jeftinije i sa mnogo manje stresa.

UGOVOR O PRIORITETU

Mesečno paušalno plaćanje usluge u koju su uračunate ruke majstora i izlasci na teren (ne naplaćuje se pređena kilometraža do mesta kvara). Izlazak majstora na teren u najkraćem mogućem roku u slučaju hitne intervencije.

Jednom mesečno redovni obilazak objekta. Popust na investicione radove koji nisu pokriveni ugovorom o prioritetu.

Na kraju meseca uz fakturu dobijate kopije radnih naloga, sa izveštajem šta je u kom lokalu odrađeno i koji materijal je utrošen.

OBA KONCEPTA UKLJUČUJU SLEDEĆE USLUGE:

– održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija (saniranje prsnuća cevi, odgušenja kanalizacije, zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi do 2m dužnih)
– održavanje sanitarije (popravka i zamena)
– održavanje elektroinstalacija: rasvete, prekidača, utikača, osigurača, delimično izvođenje nove instalacije
– sitne bravarske radove (popravke vrata, prozora, varenje, brušenje, štelovanje i zamenu automata za vrata, zamenu uložaka i dr.)
– sitne limarske radove (ugradnja i zamena limenih provršina do 1m2, popravke oluka)
– sitne staklarske radove (zamena i ugradnja staklenih površina)
– sitne molerske radove (farbanje, krečenje, popravke površina do par kvadrata)
– sitne građevinske radove (rušenje, zidanje, betoniranje, površina do par kvadrata)
– sitne keramičarske radove (lepljenje pločica do par kvadrata)

Organizovano dežurstvo majstora svakog dana od 8-22h. Call centar za prijavu kvarova dežuran 24/7
Organizovana nabavka materijala i podnošenje mesečnih izveštaja o izvedenim radovima.

UGOVOR O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

Isključivo po prijavi kvara izdaje se radni nalog majstoru. Radni sat i pređena kilometraža naplaćuju se po unapred dogovorenom cenovniku.

Cene intervencija variraju u zavisnosti od toga da li se rešavaju u radno vreme, za vikend, praznike ili noću.

Uz svaku fakturu dobijate kopiju radnog naloga sa izveštajem šta je odrađeno i koji materijal je utrošen.

UGOVOR O PRIORITETU

Mesečno paušalno plaćanje usluge u koju su uračunate ruke majstora i izlasci na teren (ne naplaćuje se pređena kilometraža do mesta kvara). Izlazak majstora na teren u najkraćem mogućem roku u slučaju hitne intervencije.

Jednom mesečno redovni obilazak objekta. Popust na investicione radove koji nisu pokriveni ugovorom o prioritetu.

Na kraju meseca uz fakturu dobijate kopije radnih naloga, sa izveštajem šta je u kom lokalu odrađeno i koji materijal je utrošen.

UGOVOR O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

Isključivo po prijavi kvara izdaje se radni nalog majstoru. Radni sat i pređena kilometraža naplaćuju se po unapred dogovorenom cenovniku.

Cene intervencija variraju u zavisnosti od toga da li se rešavaju u radno vreme, za vikend, praznike ili noću.

Uz svaku fakturu dobijate kopiju radnog naloga sa izveštajem šta je odrađeno i koji materijal je utrošen.

OBA KONCEPTA UKLJUČUJU SLEDEĆE USLUGE:

– održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija (saniranje prsnuća cevi, odgušenja kanalizacije, zamena vodovodnih i kanalizacionih cevi do 2m dužnih)
– održavanje sanitarije (popravka i zamena)
– održavanje elektroinstalacija: rasvete, prekidača, utikača, osigurača, delimično izvođenje nove instalacije
– sitne bravarske radove (popravke vrata, prozora, varenje, brušenje, štelovanje i zamenu automata za vrata, zamenu uložaka i dr.)
– sitne limarske radove (ugradnja i zamena limenih provršina do 1m2, popravke oluka)
– sitne staklarske radove (zamena i ugradnja staklenih površina)
– sitne molerske radove (farbanje, krečenje, popravke površina do par kvadrata)
– sitne građevinske radove (rušenje, zidanje, betoniranje, površina do par kvadrata)
– sitne keramičarske radove (lepljenje pločica do par kvadrata)

Organizovano dežurstvo majstora svakog dana od 8-22h. Call centar za prijavu kvarova dežuran 24/7
Organizovana nabavka materijala i podnošenje mesečnih izveštaja o izvedenim radovima.

Naši majstori su opremljeni najsavremenijim alatima i mašinama, na intervenciju izlaze u službenim vozilima i uniformama, i imaju instrukcije da sve radove izvedu u najkraćem roku kako ne bi remetili poslovanje vašeg objekta.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite:
066/ 89 30 712

Ili nam pišite putem mejla:
office@profiupravnik.com